nextgen-gallery-sell-photo

Mô tả

This plugin has been closed as of 17 Tháng Tám, 2020 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“NextGEN Gallery Sell Photo” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“NextGEN Gallery Sell Photo” đã được dịch qua 5 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “NextGEN Gallery Sell Photo” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.