Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Nextapp

Mô tả

The Nextapp plugin allows you to make your blog go mobile. Once this plugin is installed all you have to do is create an app at http://www.nextapp.cn and publish it. Then sit back and reap the benefits of having your blog on the mobile scene!

Nextapp is an easy-to-use tool for anyone to create a mobile app for their website, with no programming knowledge necessary! Set up couldn’t be more simple – if you can install a plugin to your WordPress website, you have all the skills you need. Then just choose your colors, upload your icons and header image, and you’re done!

Cài đặt

After installation of NextApp WordPress plugin, activate it. Then visit www.nextapp.cn and start creating your mobile application for free.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Nextapp” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3

  • Add previouse and next post support
  • Add get pages support

1.0.2

  • Add support to WordPress 2.7.