Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NewsUp Quiz Embed

Mô tả

Embed NewsUp quizzes on your wordpress site. Allows the use of a special short code [newsup] for embedding NewsUp quizzes.

Current Features

  • Embed quizzes as any type of user instead of just Editors and Admins

Example:

[newsup quiz="48370292-540c-4483-b700-c59158edce13"] 

Cài đặt

  1. Copy the plugin files to the /wp-content/plugins/newsup directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NewsUp Quiz Embed” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1 – Fix quiz fetching bug. 1.0 – Upgrade to new version of embed. 0.9 – Initial release.