Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Newsgram

Mô tả

A Newsgram is a newsletter towards a Telegram Channel. Using this plugin you can sent your Telegram channel text messages, images or post. You can also schedule your sending.

It provides:

 1. A custom post type “Newsgram” where you can add your messages, images, post to send your channel

Ảnh màn hình

 • screenshot-1.png: Add new Newsgram
 • screenshot-2.png: Newsgram list
 • screenshot-3.png: Newsgram custom settings
 • screenshot-4.png: Newsgram help tab

Cài đặt

 1. Upload the plugin files to the ‘plugins/’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Newsgram settings under Settings to configure some options

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the plugin files to the ‘plugins/’ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. Use the Newsgram settings under Settings to configure some options
How may I create a channel ?

Go to Newsgram settings and see the Help tab. Follow these instructions to create the Telegram Channel and the BOT

May I schedula a send ?

Sure. Newsgram uses the common WordPress schedule option

May I send automatically a single post?

Yes. Set the radiobutton inside newsgram settings in settings menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Newsgram” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Readme correction

1.0

 • First version of the plugin