Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

News

Mô tả

Features of News Widget:

  • User friendly and easy to use.
  • Tested with other popular plugins.
  • Ability to set News number.
  • Ability to set News title maximum character.

News Widget is awesome tool to show all latest news from Mashable. This plugin very easy to use, it’s easy and user-friendly. You can integrate news anywhere you need, just add News Widget to your sidebar, figure it and then use it .

Cài đặt

That’s simple
1. Download News Widget plugin
2. Upload the News Widget plugin from your admin panel
3. Activate the plugin
4. Add News Widget widget to your sidebar

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“News” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Dịch “News” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

— 1.0 —

  • First version.

— 5.1 —

  • Changed some code.

— 5.2 —

  • Added a text.