Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Responsive Slider

Mô tả

Live DEMO | Video Documentation | Hire Me

Watch our video documentation for using plugin.

News Ticker Plugin :

  • https://wordpress.org/plugins/news-ticker-tj/

Upcoming :- Themeforest Theme For Free :

Ảnh màn hình

  • Examples Preview http://facebook.com/tajulislamdu | Live DEMO
  • add News

Hỏi đáp

Live DEMO | Video Documentation | Hire Me | Portfolios

  • Is it a free?

yes. It is free and always be free.

Đánh giá

31 Tháng Mười Hai, 2016
Looks great if you can somehow magically figure out how to add it to a page. No docs. Video dead. Docs site not maintained. Don’t waste your time.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Responsive Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp