Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

News Bar Plus

Mô tả

News bar with latest tweets or posts from specified blog category. Extended version.

Features

  • Many skins
  • Grab tweets, blog posts, feeds or use your own news
  • Powerful control panel

Got a bug?

Translations

Have a translation? Contact me (for translators ONLY)

Cài đặt

  1. Unzip plugin files and upload them under your ‘/wp-content/plugins/’ directory. Resulted names will be:
    ‘./wp-content/plugins/news-bar/*’

  2. Activate plugin at “Plugins” administration page.

Hỏi đáp

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“News Bar Plus” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.0

  • Extended version is now shared

1.0.0

  • Initial release