Newest replies first in bbPress

Mô tả

WordPress plugin which makes bbPress show the newest replies first in all forums

Cài đặt

How do I use this plugin?

After you install this plugin and activate it, it will show the newest replies first in all forums

Installing the plugin

Installation is very easy. You can just download this plugin through the
Plugin Finder in your WordPress Administration Panel. Install and activate
the plugin to make bbPress sort the newest replies first.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Newest replies first in bbPress” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 | August 1, 2020

  • Initial release