Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

New User Password Reset

Mô tả

It’s insecure to send user account passwords via email, so use this plugin to issue a password reset instead.

Ảnh màn hình

  • The trigger

Cài đặt

  1. Download the plugin and extract the files
  2. Upload new-user-password-reset to your ~/wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“New User Password Reset” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial release