Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

New User Dashboard Widget

Mô tả

A dashboard widget for Displaying New Rigistered member in your webiste site Dashboard panel.

Ảnh màn hình

  • Dashboard Widget

Cài đặt

  1. Upload new user dashboard to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Check your Dashboard.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload new user dashboard to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Check your Dashboard.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
Thanks for this, very nice! Works also on Multisite. PS: a nice addition would be to also have the user’s IP address (linked to an online IP tracer).
Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“New User Dashboard Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • dashboard widget for Displaying New Rigistered member