Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

New Recent Posts Select Categories By Thao Marky

Mô tả

Display Recent Posts in your Website with images thumbnail of the Contents. You can choose all or one category to display

Ảnh màn hình

  • Admin Panel

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents in the wp-content/plugins/ directory of your WordPress installation and then activate the Plugin from Plugins page.

Hỏi đáp

Coming soon.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“New Recent Posts Select Categories By Thao Marky” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

v1.0 – Creation