Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

New Post SMS Notifications

Mô tả

SMS API: Buy SMS credits on mbomnda

New Post SMS Notifications Sends SMS notifications to your clients for new post status changes. You can also receive an SMS message when a new new post is received.

Features

 • Supported SMS gateway: freebulksmsonline.com (https://www.freebulksmsonline.com)
 • Notify website owner about new new posts
 • Send SMS notification to client for each new post
 • Send international SMS

Translations

 • English

Documentation

Please refer to plugin documentation at (https://www.freebulksmsonline.com/new-post-plugin/)

Support

Please send a message to info@freebulksmsonline.com for any help.

Cài đặt

 1. You can:
  • Upload the new-post-sms-notifications folder to /wp-content/plugins/ directory via FTP.
  • Upload the full ZIP file via Plugins -> Add New -> Upload on your WordPress Administration Panel.
  • Search New Post SMS Notifications in the search engine available on Plugins -> Add New and press Install Now button.
 2. Activate plugin through Plugins menu on WordPress Administration Panel.
 3. Set up plugin on New Post SMS Notificationss.
 4. For obtaining credentials, please register at (https://www.freebulksmsonline.com/my-account/)

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“New Post SMS Notifications” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • Initial version.