Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Network Sites Counts Dashboard Widget

Mô tả

A new dashboard widget in your network admin dashboard will show total published and draft posts and pages across all the sites in your network, giving you a snapshot of the current status of your total content.

Contribute on Github.

Cài đặt

Manual Installation

  1. Upload the entire /network-sites-counts-dashboard-widget directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate Network Sites Counts Dashboard Widget through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Network Sites Counts Dashboard Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Code refresh and confirmation of working with WordPress 6.2
  • Updated textdomain.
  • Delete transients upon site addition.

0.1.2

  • Ownership transfer

0.1.1

  • Bug Fix: Fixed site name column empty on subdomain installs.

0.1.0

  • First release