Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Network Rest Site List

Mô tả

🚀 Access the endpoint with /wp-json/ntwrkrst/v1/wpsitelist – which returns:

`

{
“123”: {
“blog_id” : “123”,
“domain”:”example.com”,
“path”:”\/main\/”
}
// etc
}
`

🔬 Query sites path with a search, similar to /wp-json/ntwrkrst/v1/wpsitelist?q=keyword

📦 Cache’s for 24h

⚙️ Built primarily for this Alfred workflow to quickly find a sites blog_id

Cài đặt

From the WordPress plugin directory (recommended):

 1. Navigate to Plugins > Add New in your WordPress Dashboard
 2. Search for “Network Rest Site List”
 3. Click Install on the “Network Rest Site List” plugin
 4. Activate the plugin

By direct upload:

 1. Download the plugin and unzip it.
 2. Upload the network-rest-site-list folder to your /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions

From the WordPress plugin directory (recommended):

 1. Navigate to Plugins > Add New in your WordPress Dashboard
 2. Search for “Network Rest Site List”
 3. Click Install on the “Network Rest Site List” plugin
 4. Activate the plugin

By direct upload:

 1. Download the plugin and unzip it.
 2. Upload the network-rest-site-list folder to your /wp-content/plugins/ directory
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Network Rest Site List” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • 20180508
 • Initial public implementation