Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Network Database Search

Mô tả

Fast, in-depth search of key WordPress objects in a multisite installation:
– Posts, pages, and other custom post types
– Custom fields
– Menu items
– Media
– Options
– Gravity Form settings & entries

For site administrators who want to track down specific strings in their database.

Credits

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Network Database Search” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp