netping-site-monitor

Mô tả

This plugin has been closed as of 5 Tháng Tư, 2024 and is not available for download. This closure is permanent.

Đánh giá

16 Tháng Mười, 2021
Simple, easy, useful. Highly recommended for monitoring. Helps with SSL monitoring, site status etc.
1 Tháng Ba, 2021
Works like a charm! And an easy install for my website / J
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“NEW! WordPress Status Monitor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp