Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Netflix Buttons

Mô tả

Add a Netflix movie to your posts, can be streaming or not, even coming soon titles can be added. You even have the option of displaying the cover art of the movie.

As of v1.5, you can add movies even easier with the new TinyMCE plugin added.

Cài đặt

  1. Upload the netflix-buttons directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the Netflix button to search for a movie title from the TinyMCE editor
    or
  4. Find the ID of the movie you want and use it to replace ‘MOIVE_ID’ in the tag “[netflix:MOVIE_ID:img:BOOL:end]”. Also, replace ‘BOOL’ with either ‘true’ or ‘false’.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Netflix Buttons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.5

  • TinyMCE Netflix Plugin

1.0

  • Release
  • Cover Art option
  • Play, Add, or Save Buttons