Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

NetAngels Cloud Storage

Mô tả

NetAngels Cloud Storage site’s static files transfer plugin.

Cài đặt

From WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘NetAngels’
  3. Activate “NetAngels Cloud Storage” from ‘Plugins’ page

From WordPress.org

  1. Upload netangels-cloud-storage.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enjoy

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“NetAngels Cloud Storage” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version