Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

nemo Frame

Mô tả

The nemo Frame WordPress Plugin is easily expand your service area. Any area(image, video, card, text paragraph…) that you want can be expanded as a cube form via nemo Frame.

shortcode description

 1. shortcode name : nemoframe

 2. attributes

 • id : mandatory, id of div container.
 • left_url : mandatory, this is shown in front plane and should be started with http or https. This should be image. ex) http://www.example.com/url/images/1.jpg
 • right_url : mandatory, this is shown in right plane. It is whatever. If it is external url link, should be started with http or https. ex) http://www.example.com/info/251914465 or foobar
 • top_url : mandatory, this is shown in top plane. It is whatever. If it is external url link, should be started with http or https. ex) https://www.example.com/test or http://www.example.com/info/251914465 or foobar
 • width : mandatory, width of div conatiner. It is percentage or px.
 • height : mandatory, width of div conatiner. It is percentage or px.

Ảnh màn hình

 • After installing nemo Frame Plugin, write new article with shorcode.

 • New article is published.

Cài đặt

Using the Plugin Manager

 1. Click Plugins in the WordPress Dashboard sidebar.

 2. Click Add New.

 3. Search for nemo Frame.

 4. Click Install

 5. Click Install Now

 6. Click Activate Plugin

Manually

 1. Upload nemoframe to the /wp-content/plugins/ directory

 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

What is nemo Frame?

The nemo Frame WordPress Plugin is easily expand your service area. Any area(image, video, card, text paragraph…) that you want can be expanded as a cube form via nemo Frame.

What is the guide cube?

The guide cube is existed in left-bottom and used for selecting plane. In PC, when the user select plane, then the cube rotate to selected plane. In Mobile, when the user touch the guide cube, the cube rotate in order top->right->left(front).

Home page

http://www.nemolade.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“nemo Frame” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.4

 • version update

1.0.3

 • change name of shortcode to ‘nemoframe’

1.0.2

 • add uuid.js

1.0.1

 • add jquery.longpress.js
 • change readme.txt
 • change plugin name

1.0

 • initial version