Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Neat Admin Menu

Mô tả

Neat Admin Menu allows each user of the WP Admin to customize the appearance of the admin menu.

Users can arrange the order of menu items, or hide the ones they don’t need.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Download and activate the plugin.
  2. Click on “Neat Admin Menu” within the left navigation menu to configure.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Download and activate the plugin.
  2. Click on “Neat Admin Menu” within the left navigation menu to configure.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Neat Admin Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1 Improved the look of the instructions box
1.0 Initial release