Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Navigation Toggle 4 Divi

Mô tả

This WordPress plugin makes the navigation menu collapse automatically when the user touched outside of it’s bounds. This extension will not impact the performance of your page. Minified and lightweight, only 2 KB.

Features

  • checkbox to switch on/off
  • duration of the collapsing animation can be set up
  • minified and lightweight, only 2 KB of size (no impact of performance)
  • tested on WP-4.7.3 and Divi-3.0.35
  • 100% stable, 100% free, no scam

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/navigation-toggle-4-divi directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Nav-Toggle-4-Divi screen to enable the plugin

Hỏi đáp

Is it stable?

Of course!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Navigation Toggle 4 Divi” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

x.x.x