Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Natterly

Mô tả

An official plugin created to make it easier to embed the Natterly live chat box.

Cài đặt

Enter your site token in the Natterly options page which is under Settings > General.

Hỏi đáp

Installation Instructions

Enter your site token in the Natterly options page which is under Settings > General.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Natterly” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp