Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

N-letters. Send newsletters to your website's users

Mô tả

You can send emails to your website’s users manually.

There is ability to send HTML letters from WordPress admin area to your website’s users.

How does it work?

Ảnh màn hình

  • Settings Page
  • Email Sending

Cài đặt

From your WordPress dashboard

  1. Visit ‘Plugins > Add New’
  2. Search for ‘N-letters’
  3. Activate the plugin from your Plugins page.

From WordPress.org

  1. Download ‘N-letters’.
  2. Upload the ‘N-letters’ directory to your ‘/wp-content/plugins/’ directory, using your favorite method (ftp, sftp, scp, etc…)
  3. Activate ‘N-letters’ from your Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“N-letters. Send newsletters to your website's users” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • N-letters. Send newsletters to your website’s users