Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Author: Munzir

Mô tả

A ported version of the shoutbox I’ve made for myself to wordpress. It has accordion function, styling in admin and other basic stuff.

Ảnh màn hình

 • A screenshot from the admin side.

Cài đặt

 1. Upload into wp-content/plugins folder
 2. Activate
 3. Use widget or <?php echo myshouts_show(); ?> where you want it displayed.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Author: Munzir” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1

 • Ported to wordpress

0.2

 • Added styling through admin and other little stuff here and there

0.3

 • Fixed a bug with the plugin path

0.4

 • Added a automatic refresh

0.5

 • Fixed a bug with the refresh

0.6

 • Fixed a few more bugs
 • Shoutbox title is now changable in the Widgets option

0.7

 • security bug fix

0.8

 • Added gravatar support

0.9

 • removed all php shorttags