Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

myCred – Gutenberg Blocks

Mô tả

myCred Gutenberg plugin which allows admin to add myCred shortcode with Gutenberg blocks. Admin can manage myCred shortcodes in the settings of Gutenberg blocks. There are 27 blocks of myCred supported by Gutenberg.

Features

 • It allows admin to add myCred shortcodes to the Gutenberg block.
 • It allows admin to manage each shortcode settings from the Gutenberg block.

Plugin Requirements

More myCred Freebies Integrations

Documentation

For more information visit our Documentation Page.

Ảnh màn hình

Block

This plugin provides 27 blocks.

 • Badges
 • History
 • Link
 • Buy Form
 • Load Coupon
 • Video
 • Affiliate ID
 • Hook Table
 • My Rank
 • Buy
 • Best User
 • Give
 • My Ranks
 • Total Since
 • Email Subscriptions
 • Leaderboard
 • Users of all ranks
 • Exchange
 • List Ranks
 • My Balance
 • Total Balance
 • My Badges
 • Users of rank
 • My Balance Converted
 • Total Points
 • Transfer
 • Affiliate Link

Cài đặt

 1. Go to Plugins > Add New.
 2. Under Search, type myCred Gutenberg Blocks
 3. Find myCred Gutenberg Blocks and click Install Now to install it
 4. If successful, click Activate Plugin to activate it and you are ready to go.

Đánh giá

17 Tháng Hai, 2020
Very convenient plugin, no need to insert shortcodes. Technical support fixes bugs.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“myCred – Gutenberg Blocks” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2

New – Compatible with WordPress Version 5.8.1.

1.1.1

FIX – On installation fixed notices.

1.1

NEW – Add new block for [mycred_my_balance_converted] shortcode

1.0

Initial release