Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

mybb Last Topics

Mô tả

With this plugin you can last an mybb forum posts on your WordPress site to display.

Features:

 • Quick and easy to install and use
 • View Title Latest Posts Forum and latest reply and number visit and view member name on latest post
 • Setting database config on wordpress dashboard
 • Setting for showing latest posts on dashboard
 • Widget show last post

Details for Persian Speakers => طراحی وب سایت

مشاوره حقوقی

Ảnh màn hình

 • Screen shot (screenshot-1.png) in Setting page
 • Screen shot (screenshot-2.png) in Preview
 • Screen shot (screenshot-3.png) in Widget

Cài đặt

 1. Upload mybb-last-topics to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin
 3. Goto setting page and management setting.
 4. Place <?php lasttopics(); ?> in your templates and [lasttopics] in page or post

Hỏi đáp

How do I change the table style

Editing Styles in Plugins folder

template ltr direction : mybblasttopics_css_ltr.css
template rtl direction : mybblasttopics_css_rtl.css

Đánh giá

Đọc tất cả 5 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“mybb Last Topics” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp