Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MY Missed Schedule

Mô tả

重发定时失败的文章。Find missed schedule posts and it republish them correctly. Once every five minutes.

不是已经有类似的插件了吗?比如 WP Missed Schedule

如果你发布文章后还有后续动作,比如同步文章到微博,发邮件通知等等,在网站并发时(同一时间很多人挤进来),这个时候触发了wp-missed-schedule等插件会导致同步多条微博或者多封邮件。

MY Missed Schedule 插件用了定时的原理,这种方式不会导致多次触发。这也是我做这个插件的原因,因为wp-missed-schedule无法跟 WordPress连接微博 的“同步微博”功能完美组合使用。如果你也碰到类似问题,一起来试试 MY Missed Schedule

Đánh giá

17 Tháng Mười Hai, 2020
Lovely plugin, hopefully this continues to work and will be updated with the latest insides.
13 Tháng Sáu, 2018
Unlike many other “Missed Schedule” plugins for Wordpress, this plugin doesn’t run on every page load, slowing down load times for visitors. Instead this plugin uses the wp-cron.php framework to run in the background – it adds a hook called called ‘missed_schedule_cron’ to run a method called ‘missed_schedule()’ every every 5 minutes.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“MY Missed Schedule” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp