Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

My Hello Dolly

Mô tả

This plugin make you custom lyrics, quotes or any other words in the upper right of your admin screen on every page, like Hello Dolly plugin.
Feedback My Hello Dolly

Ảnh màn hình

  • admin
  • showcase

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“My Hello Dolly” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Release.