Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

My Favicon

Mô tả

“BleuT My FavIcon” plugin allows you simply customise your site’s favicon by uploading an image file.

Ảnh màn hình

  • Admin -> Apearance -> My Favicon

Cài đặt

  1. Download the plugin
  2. Upload the bluet-favicon folder to your site’s wp-content/plugins directory
  3. Activate the plugin in the WordPress Admin Panel
  4. in the “Appearance” menu choose “My Favicon” …

Hỏi đáp

if Favicon doesn’t appear on the front pages, use “F5” or “Maj+F5” keys to refresh the page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“My Favicon” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version of the plugin.