Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

My AskAI

Mô tả

This plugin allows you to add your AskAI into your WordPress site.

My AskAI is your own fully customizable ChatGPT, using only your content (websites, documents). You can sign up for a free account here: https://myaskai.com/

If you need help setting up this plugin, please see our help page: http://myaskai.com/connect-askai-wordpress

Block

This plugin provides 1 block.

  • My AskAI

Hỏi đáp

How do I set this up?

Check out our help page to setup your AskAI widget: http://myaskai.com/connect-askai-wordpress

How can I create an AskAI?

Check out our website https://myaskai.com/ to create your free AskAI.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“My AskAI” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release

Older entries

See changelog.txt for the version history.