Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MW IP Denied

Mô tả

MW IP Denied allows you to set access restrictions by IP address for each article. When access is restricted and there is template-access-denied.php, MW IP Denied load it.

You can also use short code for controlling the access on a part of the article.

Only the IP address that you specify can access.
[mw-ip-allow allow=”IPAddress,…”]text[/mw-ip-allow]

Only the IP address that you specify can not access.
[mw-ip-deny deny=”IPAddress,…”]text[/mw-ip-deny]

Cài đặt

  1. Upload mw-ip-denied to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MW IP Denied” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3.2

  • Fix add meta box bug.

0.3.1

  • Bug fix.

0.3

  • First Commit.