Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MW Google Maps

Mô tả

MW Google Maps adds google maps in your post easy.

Shortcode

 • [mw-google-maps]
  Map of this post has been displayed.

 • [mw-google-maps zoom=”18″]
  Map that zoom level is 18.

 • [mw-google-maps id=”352″]
  Map that post_id is 353 is displayed.

 • [mw-google-maps-multi]
  Map of this posts has been displayed.

 • [mw-google-maps-multi ids=”19,85,330″]
  Map that post_id is 19 or 85 or 330 is displayed.

Cài đặt

 1. Upload mw-google-maps to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 3. Setting the plugin through the ‘Options > MW Google Maps’ menu.
 4. Setting Google Maps in your post.
 5. Add shortcode ‘[mw-google-maps]’ in your post.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MW Google Maps” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3.1

 • Some bug fixes.

1.3.0

 • Add zoom in [mw-google-maps].
 • Saved zoom value in admin page are now reflected in the single map.

1.2.0

 • Post type that set show_ui has been displayed in settings page.

1.1.2

 • Change: Open only single info wndow .
 • Added : Add mw-google-maps-window filter hook.

1.1.1

 • Bugfix: [mw-google-maps-multi ids=””]
 • Change: The Posts orderby is ‘post__in’ if set ‘ids’ in [mw-google-maps-multi].

1.1

 • Added : Added mw-google-maps-multi’s attribute ‘use_route’. ex:[mw-google-maps-multi use_route=true]

1.0.4

 • Added : Added max-width: none in Google Maps css.

1.0.3

 • Change: Scrollwheel is false on mw-google-maps.
 • Bugfix: Fix Zoom Control Button may not be displayed.

1.0.2

 • Bugfix: mw-google-maps-multi shortcode.

1.0.1

 • Editor, Author and Contributor can use MW Google Maps in posts.

1.0

 • First Commit.