Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MW Auth

Mô tả

This plugin allows only users to authenticate to WordPress.

  • Subscriber can’t see dashboad.
  • Subscriber can’t see Admin Bar.
  • Add ‘Disallow: /’ in robots.txt

このプラグインはWordPressで認証されたユーザーのみ許可します。

・「購読者」はダッシュボードに入れないようにします。
・「購読者」には管理バーを表示しません。
・robots.txt に ‘Disallow: /’ を追加します。

Cài đặt

  1. Upload MW Auth to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

20 Tháng Ba, 2018
I use this plugin for a test site. very useful. Thanks!
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“MW Auth” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Fix robots.txt

1.1

  • Initial release.