Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Multiupload field for Contact Form 7

Mô tả

Adds Multiupload Fields to Contact Form 7

This plugin adds a new field to the Contact Form 7 plugin that enables the user to upload multiple files at once. Plugin uses JavaScript library “DropzoneJS” (http://www.dropzonejs.com/).

This plugin requires version 3.9 or higher of the “Contact Form 7” plugin.

Cài đặt

This plugin requires the Contact Form 7 plugin.

  1. Upload plugin files to your plugins folder, or install using WordPress’ built-in Add New Plugin installer
  2. Activate the plugin
  3. Edit a form in Contact Form 7
  4. Choose “multiupload” tag in the tag list
  5. Fill fields in the pop-up window and place tag in the form

Đánh giá

7 Tháng Hai, 2017
Multiupload fields are nice but notification email doesn't have attachment files. Although these files uploaded to server in /wp-content/uploads/multiupload folder.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Multiupload field for Contact Form 7” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First version.