Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MultiSite New User, No Confirmation

Mô tả

When working in a WordPress MultiSite Network, users with Admin/Editor level access can create new users if enabled but they lack the “Skip Confirmation Email” toggle that Super Admins have which allows them to add the user without sending an email that requires their confirmation.

PS: After adding a new user you’ll still see this message on screen: “Invitation email sent to new user. A confirmation link must be clicked before their account is created.”

Ảnh màn hình

  • The network Super Admin “Skip Confirmation Email” checkbox

Cài đặt

Upload the MultiSite New User, No Confirmation plugin to your blog, activate it.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“MultiSite New User, No Confirmation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp