Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Multisite Edit My Sites

Mô tả

For Multisite, Edit the role of all sites for the user from the network user edit screen.

Ảnh màn hình

  • Multisite: Network User edit screen.

Cài đặt

  1. Upload ‘multisite-edit-my-sites’ folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Network Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Multisite Edit My Sites” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Initial Release