Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Multiple Quản trị Emails

Mô tả

Allows to edit From Name, From Email, admin emails and send test emails

Ảnh màn hình

  • Quản trị

Cài đặt

  1. Install plugin either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server.
  2. Activate the plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Multiple Quản trị Emails” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0