Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Multilang Comment

Mô tả

Plugin add feature for allow users for comments in multilanguage,like Hindi,English.

User able to comment in Hindi and English using google indic keyboard.

Ảnh màn hình

  • /assets/screenshot-1.png
  • /assets/screenshot-2.png

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Use the Settings->multilang comment for configure plugin.
  4. From setting page manage which language is set bydefault for comment.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Multilang Comment” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp