Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mulit Location Google Map

Mô tả

Multi Location Google Map display Google map with address Pins. Capability to add multiple Address Locations. When mouse over in the Map pin Popup the address details with image.

Features
google map
Multiple address
Popup address with featured image
Zoom Adjustments
short code

you can Search & find latitude and longigude form the folling wesite

https://www.latlongfinder.cloudlyup.com/ Click

If you have any query : jagadeeshok@gmail.com

Ảnh màn hình

  • Setings
  • Address
  • Display section

Cài đặt

Upload the entire plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory.
Activate the plugin through the �Plugins� menu in WordPress.

 Use the short code to display Plugin

 [CLOUPLYUP_MAP]

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mulit Location Google Map” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp