Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Top Panel

Mô tả

The plugin enables the top panel of links from muloqot networking sites

Ảnh màn hình

  • Top-panel at homepage
  • Editing Top-panel in admin

Cài đặt

  1. Extract archive to folder top-panel
  2. Upload top-panel to the /wp-content/plugins/ directory
  3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

How to edit links?

Go to Settings->Top Panel

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Top Panel” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.1

  • Fixed bugs

1.9

  • Available to edit links in admin page

1.5

  • Added groupped links

1.4

  • Links were separated from the code for easy customization