Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Ajax Free Shipping Bar for WooCommerce

Mô tả

Ajax Free Shipping Bar for WooCommerce / Announcement Bar is a free WordPress plugin that gives you ability to add a free shipping bar / announcement bar on your website as a marketing tool to increase overall order revenue. AjaxFree Shipping bar is a very useful marketing tool. Customers would spend more to get free shipping. Customer will see congratulations message and link to Checkout page if they reached the minimum spend.

View demo

Important Notice:

-Plugin works based on WooCommerce plugin. Version 3.0 and above.

-The plugin is released on WordPress.org and you can use plugin as free to build themes for sale.

View demo

Ảnh màn hình

  • Preview
  • Admin Setting
  • Admin Setting

Cài đặt

  1. Upload ‘muca-free-shipping-bar-for-woo’ directory to the “/wp-content/plugins/” directory
  2. Activate the plugin through the “Plugins” menu in WordPress
  3. Click on ‘settings’ and configure the settings.

That’s all…

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Ajax Free Shipping Bar for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Added => Activation option.

1.0

  • Initial upload of ‘Muca Woo Free Shipping Bar’.