Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MTPL Insurance calculator

Mô tả

MTPL Insurance calculator only for Ukraine
Calculates the cost of a MTPL Insurance in accordance with the law of Ukraine.
The calculator does not take into account individual discounts or insurance premium supplements for the owner

Cài đặt

Upload the MTPL Insurance plugin to your blog, Activate it.
To use the MTPL Insurance calculator you should use the shortcode [sljar_mtplI_box].
Place it in your templates where you want and done.

Hỏi đáp

1. How do I publish the MTPL Insurance calculator in the page or post?

Place the shortcode [sljar_mtplI_box] in your page or post in a place you want and done.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MTPL Insurance calculator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0

  • new calculation

1.0

  • Initial version