Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Mt8 Sort User List By Post Counts

Mô tả

Mt8 Sort User List By Post Countsは、ユーザーリストを投稿数で並び替えできるようにするプラグインです。

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Not yet.

Đánh giá

2 Tháng Tư, 2017
Zero problems with this plugin. Installs easily with no settings needed. Click the column heading "Posts" to sort, in ascending or descending order. Just what I needed.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Mt8 Sort User List By Post Counts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • 初版リリース