Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Contributors Media Upload by Mstoic

Mô tả

This plugins enables media uploads by contributors. By default, contributors can not upload media files, this plugin allows them to do just that.

Cài đặt

Upload, Activate, and Done

Hỏi đáp

Does this plugin require any other plugin to work

No. This plugin has no dependency.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Contributors Media Upload by Mstoic” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

Some Bug Fixes

1.1

Tested upto WordPress 4.6.1

0.1

Initial version.