ms-subscriber-subscribe-to-news

Mô tả

Plugin này đã bị đóng kể từ ngày 9 Tháng Bảy, 2024 và không khả dụng để tải xuống. Việc đóng này là tạm thời, chờ đánh giá đầy đủ.

Đánh giá

1 Tháng Ba, 2022
Я давно мечтал о таком плагине. Загружал его с тревогой. Напрасно тревожился. Конфликта с другими плагинами нет. В итоге загрузил данный плагин на все мои сайты. Единственное что я не стал загружать в итоге – это MS-EasyJS счётчики у меня стоят, а лишняя подгрузка не к чему.
17 Tháng Hai, 2022 1 trả lời
Здравствуйте разработчик, могли бы вы сделать поддержку почты smtp.timeweb.ru
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“MS-Subscriber” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“MS-Subscriber” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “MS-Subscriber” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.