Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MS-EasyJS

Mô tả

Этот плагин позволяет легко добавить js код в футер сайта. Не меняет файлы темы, а следовательно и не пропадёт при обновлении
Может быть полезен для быстрой вставки кода статистики типа Yandex-метрика, Google-Analitycs и др., а также для быстрого подключения онлайн чатов или подобных программ.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MS-EasyJS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 – первый релиз

1.2 – Исправление. Не сохранялись данные по нажатию на кнопку “Сохранить”

1.2.1 – Исправление. Не подгружались сохраненные скрипты. Добавлено сообщение при успешном сохранении.