Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MP3 Playlist Lite

Mô tả

Allows you to add a playlist to pages, posts and sidebar. Just create your playlist and paste the shortcode [mp3playlist] where you want to draw it. To add multiple playlists please upgrade to the FULL version.

Cài đặt

  1. Upload mp3-playlist x.y.z.zip from the plugin panel or unzip the file and upload the folder mp3-playlist to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the Plugins panel in WordPress
  3. Go to Settings->MP3 Playlist Lite to create the playlist (you must upload your MP3s from the Media panel first)
  4. Paste the shortcode where you want to display the playlist. The shortcode is: [mp3playlist]
  5. If you want to display the playlist in your sidebar, just drag the Playlist widget to the sidebar

If you get errors or it does not work, check the mp3-playlist plugin folder permissions. They should be 755.
Plugin requires php 5.2

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MP3 Playlist Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First stable release