Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MP3 Link Player

Mô tả

Turns all mp3 links into a playlist using Yahoo Media Player API. To use this plugin you should agree to the Yahoo! Terms of service.

Cài đặt

  1. Upload the plugin folder to /wp-content/plugins
  2. Activate the plugin from Appearance->Plugins

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MP3 Link Player” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release