Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

MemberPress HubSpot

Mô tả

Allows users to be entered into a HubSpot workflow upon subscription to a membership in MemberPress.

Ảnh màn hình

  • The settings screen.
  • Configuring the workflow for the MemberPress subscription.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/mp-hubspot directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->MemberPress HubSpot Settings screen to configure the API key
  4. To configure the workflows, go to MemberPress->Memberships. Select your membership then go to Membership Options->Advanced and look for “Enroll in HubSpot workflow” to select the desired workflow.

Hỏi đáp

None

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/mp-hubspot directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->MemberPress HubSpot Settings screen to configure the API key
  4. To configure the workflows, go to MemberPress->Memberships. Select your membership then go to Membership Options->Advanced and look for “Enroll in HubSpot workflow” to select the desired workflow.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“MemberPress HubSpot” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

None