Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

mowomo Analytics Code

Mô tả

Light and simple plugin to insert the Google Analytics Tracking Code between the tag of your WordPress.

About the plugin

This plugin has been programmed to make easier the Google Analytics Tracking Code insertion in your WordPress. If you just need that functionality, this is your plugin, because it just includes the Google Analytics Tracking Code between tags in your WordPress. You won’t need to install heavy plugins if you only want to do that.

It’s easy to use because you only have to complete the Analytics user id field and that would be all.

Cài đặt

  1. You have to upload the plugin folder to /wp-content/plugins/ directory, or to install the plugin through the plugins section in your WordPress panel.
  2. Activate the plugin in the ‘Plugins’ section in your WordPress panel.
  3. In the Analytics Code section you will setup your plugin.
  4. Add your user ID.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“mowomo Analytics Code” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“mowomo Analytics Code” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “mowomo Analytics Code” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.4

  • New Brand assets

1.0.4

  • Minor bug fixed
  • Add support link in admin page

1.0.3

  • Minor bug fixed

1.0.2

  • Bug fixed

= 1.0.1=
* Bug fixed

1.0.0

  • First version.